en
نیروی سانتریفیوژ RCF

نیروی سانتریفیوژ RCF چنانچه ذرات در یک نمونه دارای جرم های متفاوتی باشند، میتوان بر اساس اختلاف جرم و تاثیر نیروی ثقل، آنها را از یکدیگر جدا کرد. برای این کار از دستگاهی به نام سانتریفیوژ استفاده میشود که مبنای عملکرد آن فیزیک…


هموژنیزاسیون

هموژنیزاسیون و یا همگن سازی که از پیشوند همو (برگرفته از کلمه یونانی به همین نام) به معنی مشابه و همگن تشکیل شده است، فرآیندی است که برای ایجاد مخلوطی همگن و یک دست از دو مایع غیر حلال و یا جامد و مایع استفاده می شود. چنین امری…


پلاریمتری
1395/6/14

پلاریمتری

                                              پلاریمتری منظور از پلاريمتري مطالعه چرخش نور قطبيده بوسيله يک ماده مي‌باشد. جهت چرخش و ميزان آن در تجزيه‌هاي کمي و کيفي و تعيين…


کنترل کیفیت روغن های خوراکی

کنترل کیفیت روغن های خوراکی روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع محصولات تولیدی سبب گردیده تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی از سال 1381 اقدام به تدوین مقررات…


ION SELECTIVE SENSORS حسگرهاي يون گزين

 حسگرهاي يون گزين  الکترود یون گزين (ISE) مبدل یا سنسوري است که می تواند تبدیل فعالیت یون هاي ويژه و مشخص در محلول را به پتانسیل الکتریکی تبدیل کند و این مقدار را توسط ولت متر یا pH متر اندازه گیری كند. این ولتاژ از نظر تئوری…


شرکت فرآزما
با همکاری تجهیز یار
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع