en
نیروی سانتریفیوژ RCF

نیروی سانتریفیوژ RCF 1395/10/15

نیروی سانتریفیوژ RCF چنانچه ذرات در یک نمونه دارای جرم های متفاوتی باشند، میتوان بر اساس اختلاف جرم و تاثیر نیروی ثقل، آنها را از یکدیگر جدا کرد. برای این کار از دستگاهی به نام سانتریفیوژ استفاده میشود که مبنای عملکرد آن فیزیک…


هموژنیزاسیون

هموژنیزاسیون 1395/9/2

هموژنیزاسیون و یا همگن سازی که از پیشوند همو (برگرفته از کلمه یونانی به همین نام) به معنی مشابه و همگن تشکیل شده است، فرآیندی است که برای ایجاد مخلوطی همگن و یک دست از دو مایع غیر حلال و یا جامد و مایع استفاده می شود. چنین امری…


پلاریمتری

پلاریمتری 1395/6/14

                                              پلاریمتری منظور از پلاريمتري مطالعه چرخش نور قطبيده بوسيله يک ماده مي‌باشد. جهت چرخش و ميزان آن در تجزيه‌هاي کمي و کيفي و تعيين…


کنترل کیفیت روغن های خوراکی

کنترل کیفیت روغن های خوراکی 1395/6/14

کنترل کیفیت روغن های خوراکی روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع محصولات تولیدی سبب گردیده تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی از سال 1381 اقدام به تدوین مقررات…


ION SELECTIVE SENSORS حسگرهاي يون گزين

ION SELECTIVE SENSORS حسگرهاي يون گزين 1395/5/27

 حسگرهاي يون گزين  الکترود یون گزين (ISE) مبدل یا سنسوري است که می تواند تبدیل فعالیت یون هاي ويژه و مشخص در محلول را به پتانسیل الکتریکی تبدیل کند و این مقدار را توسط ولت متر یا pH متر اندازه گیری كند. این ولتاژ از نظر تئوری…


شرکت فرآزما
با همکاری تجهیز یار
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع