تعیین میزان ازت با روش کجلدال

تعیین میزان ازت با روش کجلدال 1395/11/18

تعیین میزان ازت با روش کجلدال پروتئین­ها ترکیبات آلی پیچیده­ای هستند که وزن مولکولی زیادی بین پانصد تا چند میلیون دارند. ساختمان آن­ها عموما  از 53% کربن، 23% اکسیژن، 16% نیتروژن یا ازت، 7% هیدروژن و کمتر از 1% گوگرد و فسفر…


شرکت فرآزما
با همکاری تجهیز یار
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع