پلاریمتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلاریمتری

منظور از پلاريمتري مطالعه چرخش نور قطبيده بوسيله يک ماده مي‌باشد. جهت چرخش و ميزان آن در تجزيه‌هاي کمي و کيفي و تعيين ساختمان شيميايي مواد مفيد است.

فعاليت نوري

فعاليت نوري ميزان توانايي يک ماده در چرخش نور قطبيده مسطح مي‌باشد. اگر جسم شفافي بتواند سطح نوسان بردار ميدان الکتريکي را به اندازه زاويه (آلفا) بچرخاند، مي‌گويند جسم توانايي چرخش نور را داشته يا از نظر نوري فعال است. اين پديده اولين بار در سال 1811ميلادي براي کوارتز گزارش شد و از آن به بعد مطالعات وسيعي در مورد آن انجام شده است.

محلولهاي فعال نوري

محلولهاي فعال نوري ، محلولهايي هستند که داراي کربن نامتقارن مي‌باشند، مانند گلوکز ، اسيد تارتاريک ، اسيد لاکتيک. اين محلولها قادرند صفحه پلاريزاسيون را بچرخانند که مقدار زاويه چرخش متناسب با غلظت مايع و طولي از آن مي‌باشد که نور قطبيده از آن مي‌گذرد. همچنين مقدار زاويه به طول موج نور تابشي بستگي دارد که معمولا از خط سديم ( 5893 آنگستروم) استفاده مي‌کنند. درجه حرارت و نوع حلال هم تا حدودي در اين مقدار موثر هستند

جسم راستگردان و چپگردان

براي ناظري که نور را مي‌بيند، اگر چرخش در جهت عقربه‌هاي ساعت باشد، جسم را راستگردان مي‌نامند، در اين صورت زاويه مربوط به چرخش مثبت مي‌باشد. ولي اگر چرخش در خلاف جهت عقربه‌هاي ساعت باشد، جسم را چپگردان مي‌نامند و زاويه مربوط منفي خواهد بود.

هر ماده فعال بسته به تعداد مولکولها و نوع ماده ، قدرت چرخش مخصوصي خواهد داشت. چرخش مخصوص مانند نقطه ذوب ، نقطه جوش ، چگالي ، ضريب شکست و ... از مشخصات ثابت فيزيکي ماده مي‌باشد که مي‌توان از آن در تشخيص اجسام استفاده کرد. همچنين در تجزيه‌هاي کمي براي تعيين مقدار نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

پلاريمتر (Polarimeter) دستگاهي است که براي اندازه گيري راست بري و چپ بري محلولها استفاده مي‌شود و با استفاده از این دستگاه مي‌توان ميزان چرخش را با دقت 0.001 درجه تعيين کرد.

تاریخ ارسال: 1395/6/14
تعداد بازدید: 255
ارسال نظرشرکت فرآزما
با همکاری تجهیز یار
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع