en
نیروی سانتریفیوژ RCF

نیروی سانتریفیوژ RCF

چنانچه ذرات در یک نمونه دارای جرم های متفاوتی باشند، میتوان بر اساس اختلاف جرم و تاثیر نیروی ثقل، آنها را از یکدیگر جدا کرد. برای این کار از دستگاهی به نام سانتریفیوژ استفاده میشود که مبنای عملکرد آن فیزیک دورانی و نیروی گریز از مرکز میباشد. در حقیقت سانتریفیوژ توسط نیروی گریز از مرکز، ذرات سوسپانسیون را از مایع جدا میکند و همچنین باعث تفکیک دو مایع با تراکم متفاوت میشود. سانتریفیوژ با ایجاد نیروی چندین برابر نیروی جاذبه، باعث افزایش سرعت طبیعی جدایی ذرات با تراکم متفاوت میشود . در یک نگاه سانتریفیوژ یک چرخنده فلزی است با حفره هایی که در آن نمونه های مورد نظر قرار گرفته و با سرعت مشخص می چرخند اما از دیدگاه فنی مؤلفه هایی هستند که عملکرد این سیستم را تحت تاثیر قرار میدهند یکی از این مولفه ها سرعت چرخش میباشد که واحد آن دور بر دقیقه RPM (Revolutions per minute) بوده که سانتریفیوژها بر حسب این پارامتر به سه دسته تقسیم میشوند : سانتریفیوژهای دور پایین ( 2000~6000 RPM ) سانتریفیوژهای دور بالا ( 12000~24000 RPM ) سانتریفیوژهای اولترا ( 100000~175000 RPM )

مؤلفه دیگر که غالبا اهمیت بیشتری هم دارد نیروی نسبی سانتریفیوژ RCF (Relative Centrifuge force) میباشد که ارتباط مستقیمی با سرعت و شعاع چرخش دارد. نيروي سانتريفوژ يا Relative Centrifuge Force(RCF) با فرمول زير محاسبه و واحد آن نيز بر اساس ضريبي از جاذبه زمین  G(Gravity)بيان ميشود.

G=Ѡ²R

Ѡ :  سرعت زاويه اي

Ѡ=(2πN/60)²

R : شعاع سانتريفوژ برحسب سانتيمتر

N=RPM

π =3.14

 

رابطه بین سرعت چرخش و نیروی سانتریفیوژ نیز به این شکل بیان میشود:       

همانطور که مشاهده میشود هر چه شعاع محور دورانی در سانتریفیوژ بزرگتر باشد، جداسازی بهتر و در زمان کمتر انجام میشود. بنابر این برای خرید دستگاه سانتریفیوژ یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد نیروی RCF میباشد. چراکه سانتریفیوژها با سرعت چرخشی برابر میتوانند شعاع دورانی و نیروی جداسازی متفاوتی داشته باشند و این امر میتواند کابرد آنها را متمایز گرداند

تاریخ ارسال: 1395/10/15
تاریخ بروزرسانی: 1395/10/15
تعداد بازدید: 627
ارسال نظر
شرکت فرآزما
با همکاری تجهیز یار
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع