en


ویسکومتر VR3000

ویسکومترهای VR3000 MYR در مدلهای V1 ، V0 ، V2  ویسکومترهای چرخشی برای تعیین سرعت ویسکوزیته هستند که از استاندارد ISO2555 و ASTM پیروی میکنند . این دستگاه ویسکوزیته هایی را نشان میدهد که 100 درصد سازگار با روش بروکفیلد است و برای اندازه گیری مقایسه ای مطابق با استانداردهای شناخته شده در آزمایشگاه های کنترل کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد.

تمام مدل های این دستگاه در سه نوع مختلف موجود است : نسخه (L) برای ویسکوزیته کم تا متوسط – نسخه (R) برای ویسکوزیته متوسط تا بالا و نسخه (H) برای ویسکوزیته های بسیار بالا استفاده میشود .

مدل پایه V0 دارای نمایش دیجیتال برای خوانش مستقیم پارامترهای گوناگون است و دارای سیگنال هشدار میباشد.

مدل V1 آپشنهای  پورتRS232 ، نرم افزار Viscosoft Basic برای جمع آوری داده ها و پروب دما (PT100) را دارد .

مدل V2  دارای ۲ سرعت بیشتر و در نتیجه دامنه ویسکوزیته وسیع تر ،پورت دوطرفه RS232 و به صورت اختیاری ، نرم افزار Visco Soft Plus برای کنترل اتوماتیک ویسکومتر و انتشار مطالعات رئولوژیکی را داراست.

تعداد بازدید 873

ارسال نظر